EAAE
EUROPEAN ASSOCIATION FOR ASTRONOMY EDUCATION
- Sverige -
in English

c/o Kunskapsgymnasiet Globen, Arenavägen 23 Postadress: Box 10056, 121 27 Stockholm/Globen

Väkommen till EAAE!

EAAE har som mål att främja astronomiundervisningen på alla nivåer i alla institutioner som sysslar med astronomiundervisning i Europa.EAAE EUROPEAN HOME PAGE
Innehåller mängder av information om sommarkurser, nyhetsbrev med tips du kan använda i undervisningen, tävlingar och mycket mer!


ÖVRIGA NATIONELLA HEMSIDOR I EAAE
Belgien
Bulgarien
Danmark
Finland
Frankrike
Grekland
Italien
Lettland
Luxemburg
Malta
Nederländerna
Polen
Portugal
Ryssland
Schweiz
Spanien
Storbritannien
Tjeckien
Turkiet
Tyskland
Ungern
Österrike


ORGANISATION

EAAE bildades i Aten den 25 november 1995. Associationens högsta organ är dess generalförsamling och dess verkställande organ är exekutivrådet. Generalförsamlingen sammanträder ungefär vart tredje år. 1998 skedde det i Stockholm inom ramen för det europeiska kulturhuvudstadsprogrammet, 2016 sker det i Portugal.


MÅL OCH MEDEL

Astronomi är den äldsta vetenskapen. Den spänner numera över alla grenar av fysiken och delar av kemin och biologin. Dessutom spelar astronomin en stor roll inom kulturen och filosofin.

Studiet av universum är ett sätt att söka vårt eget ursprung. Vi blir också medvetna om vår plats i det oändliga kosmos och får en känsla för vår egen planets skönhet och bräcklighet. Genom astronomistudier kan vi också lära oss en kritisk hållning till irrationella pseudo-vetenskaper.

Astronomi är dessutom ett extremt populärt ämne. Allmänheten är mycket intresserad av ämnen som förmörkelser, meteorskurar och rymdprojekt. Dessutom finns ett stort intresse för astronomi i massmedia. Flera "testprojekt" i skolor har visat att astronomi är det perfekta sättet att entusiasmera och intressera alla elever som annars ofta blir uttråkade av studiet av andra ämnesområden.

EAAE har som mål att utveckla och befordra astronomiundervisningen på alla nivåer i Europa. Ämnet kan harmoniskt integreras med klassiska experimentella vetenskaper, filosofi, historia, geografi etc.

Genom vårt vitt spridda nätverk av verksamma i astronomiundervisningen i Europa, kan våra medlemmar utbyta erfarenheter internationellt. Lärare och elever uppmuntras att samarbeta med grupper utomlands och att använda våra etablerade kontakter med professionella astronomer. Som medlem kan du också prenumerera på EAAE:s e-postlista, i vilken du kan skicka och läsa cirkulationsbrev som går ut till alla andra prenumeranter. En eller flera av våra medlemmar i Sverige har också varje år möjlighet att delta i EAAE:s sommarskolor, som äger rum på olika ställen i Europa. I sommar hålls de i Spanien och Bulgarien. Medlemmar kan också publicera artiklar i vårt newsletter och annat material på vår website.

Medlem kan du bli kostnadsfritt om du aktivt är involverad i undervisning i någon form relaterat till astronomi. Du ansöker genom vår europeiska website (www.eaae-astronomy.org)

MEDLEMMAR I SVERIGE

HETA LÄNKAR TILL ASTRONOMI PÅ WEBBEN (på engelska)

ASTRONOMI I SVERIGE - Länkar till svenskspråkiga astronomiresurser på Webben

9th EAAE Summer School organiserades i Skara 2005!

Sverigesektionen av EAAE organiserade 8:e Internationella Astronomiolympiaden 2003!

CERN/ESA/ESO/EAAE-projektet Life in the Universe, där svenska ungdomar i åldern 14-19 år tävlade om en resa till ett stort evenemang kring temat på CERN! Det webbaserade materialet från experterna ligger kvar!


  • EAAE:s projekt kring den totala solförmörkelsen i Centraleuropa 11 augusti 1999!

    Det finns ytterligare en oerhörd mängd material (på engelska) på våra websidor som kan användas direkt i undervisningen. Här är ett exempel:

  • Energy Production in the Sun


    För mer information kan du kontakta Anders Västerberg som är Sveriges nationelle representant i EAAE, e-post: anders.vasterberg@kunskapsskolan.se

    Kommentarer och material till vår website är välkomna!

    Senast uppdaterad 14 juli 2016