Euro-Asian Astronomical Society
Internationella AstronomiOlympiaden
EAAE Sweden takes obligation to represent Sweden in the International Astronomy Olympiad. It is open to students in school year 8-12.


Internationella Astronomiolympiaden är en årlig tävling för elever i skolår 8-12. Den första Internationella Astronomiolympiaden ägde rum i Ryssland 1996. Sverige deltog redan i den första av dessa tävlingar och har sedan haft tävlande i de flesta av dessa olympiader. Sveriges deltagande har finansierats av Skolverket, Rymdstyrelsen, Telia Läromediefond, Svenska Astronomiska Sällskapet och privata medel. I Sverige var i år tävlingens finalomgång, där det svenska laget togs ut öppen för elever födda 2001 och senare och som gick i grundskolans är 8-9 eller gymnasiet.

Internationella Astronomiolympiaden 2019 i Rumänien

Elever i år 8-9 eller gymnasiet födda 2001 eller senare kunde i år delta. I Rumänien kommer finalisterna att träffa och tävla mot ungefär 50 ungdomar från runt 20 länder spridda över världen i åldern 16-18 år. Dessutom kommer en ungefär lika stor och lika geografiskt spridd grupp av elever i åldern 14-15 år att tävla mot varandra där. Deltagarna i Rumänien får dessutom lyssna på föredrag av forskare, besöka sevärdheter och delta i sociala aktiviteter. Första omgången i uttagningen skedde i maj på respektive skola. De åtta bästa eleverna i denna gick vidare till finalen som skrevs på respektive skola i början av september. Då togs två elever ut som får representera Sverige i Rumänien.

De som hade elever som ville delta anmälde skolan via mejl till anders.vasterberg@kunskapsskolan.se i maj och fick ett mejl med uttagningsprovet samma dag som det ägde rum. Provtiden var 2,5 timmar.

Det teoretiska uttagningsprovet kunde fås på svenska eller engelska och lösningarna kunde skrivas på dessa språk. 2012 såg uttagningsprovet ut som nedan

Uttagningsprov 2019
Uttagningsprov 2019 (svenska och engelska med fragmentariska lösningar på engelska

Uttagningsprov 2012
Uttagningsprov 2012 med lösningar

The International Astronomy Olympiad

Anders Västerberg
Nationell representant för IAO i Sverige
anders.vasterberg@kunskapsskolan.se


Senast uppdaterad 23:10 24 september 2019